TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

«Türkmenstandartlary» Baş döwlet gullugy

Programma önümini sertifikatlaşdyrmagyň Tertibi tassyklandy

Baş Redaktor
“Türkmenstandartlary” baş döwlet gullugy tarapyndan  Programma önümini sertifikatlaşdyrmagyň Tertibi tassyklandy. Programma önümini sertifikatlaşdyrmagyň Tertibi Türkmenistanda öndürilen we daşary ýurt döwletlerinden getirilýän programma önümlerini sertifikatlaşdyrmagyň tertibini...

Türkmenistanda önümleri sertifikatlaşdyrmagyň tertibi täzelenildi

Ata Watan Eserleri
“Türkmenstandartlary” baş döwlet gullugy önümleri sertifikatlaşdyrmagyň täzelenen tertibini tassyklady. Onuň mazmuny Türkmenistanyň Adalat ministrliginiň resmi sahypasynda ýerleşdirildi. Bu resminama dokuz bapdan ybarat bolup, Türkmenistanda öndürilýän, daşary...

«Türkmenstandartlary»: bäsleşik yglan edýär

«Türkmenstandartlary» baş döwlet gullugy garamagyndaky edaralara aşakdaky lotda görkezilen nusgalyk synag ölçeg enjamlaryny satyn almak üçin bäsleşik yglan edýär. Bu barada “Türkmenistan” gazetinde bildiriş çap...

Synag ölçeg enjamlary satyn almak üçin bäsleşik

«Türkmenstandartlary» baş döwlet gullugy garamagyndaky edaralara aşakdaky lotda görkezilen nusgalyk synag ölçeg enjamlary satyn almak üçin bäsleşik yglan edýär. Bu barada “Türkmenistan” gazetinde bildiriş çap...

Kiberhowpsuzlyk: Täze wezipeler anyklandy

Baş Redaktor
«Türkmenstandartlary» Baş döwlet gullugyň merkezi edarasynda «Kiberhowpsuzlyk boýunça sertifikasiýalaşdyryş bölümini» açmak teklip edilýär. Bu bölüm ýurdumyzyň çäginde öndürilýän we daşary ýurtlardan getirilýän programma üpjünçilikleriniň hem-de...