TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

önümleri sertifikatlaşdyrmak

Türkmenistanda önümleri sertifikatlaşdyrmagyň tertibi täzelenildi

Ata Watan Eserleri
“Türkmenstandartlary” baş döwlet gullugy önümleri sertifikatlaşdyrmagyň täzelenen tertibini tassyklady. Onuň mazmuny Türkmenistanyň Adalat ministrliginiň resmi sahypasynda ýerleşdirildi. Bu resminama dokuz bapdan ybarat bolup, Türkmenistanda öndürilýän, daşary...