TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

January 2, 2022

Adam atlarynyň manysy 03-nji ýanwar

Ata Watan Eserleri
Oglan atlary: Altybaý- bu at oglanlara dakylýan at. Manysy ,,Altynjy ýa-da alty barmakly doglan ogul döwletli bolsun’’ diýmek. Altyly- bu at oglanlara dakylýan at. Manysy...

3-nji ýanwar ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

Hormatly okyjylarymyz! “Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň www.atavatan-turkmenistan.com internet saýty her gün täleýnamany dykgatyňyza ýetirýär. Siz hem öz ýyldyzyňyza görä täleýnamaňyz bilen gyzyklanýan bolsaňyz,  onda www.atavatan-turkmenistan.com internet saýtyndan daşlaşmaň.  Siz...

Aýyň täleýnamasy: Ýanwar

Ata Watan Eserleri
Hormatly okyjylarymyz! “Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň www.atavatan-turkmenistan.com internet saýty her gün täleýnamany dykgatyňyza ýetirýär. Siz hem öz ýyldyzyňyza görä täleýnamaňyz bilen gyzyklanýan bolsaňyz,  onda www.atavatan-turkmenistan.com internet saýtyndan daşlaşmaň.  Siz...

Hepdelik täleýnama (03-09 ýanwar)

Ata Watan Eserleri
2022-nji ýylyň 03-09-nji ýanwar aralygynda hepdelik täleýnamanyň synlary. Bu hepde hamal, sowur, jöwza, seretan, eset, sünbüle, mizan, akrap, kowus, jedi, daluw, hut ýyldyzy astynda doglanlara...

Russiýada sanly pasport

Ata Watan Eserleri
Russiýa Federasiýasynyň raýatlary kagyz pasporty, elektron pasportyny alandan soň öz güýjüni ýitirýär. Bu barada Russiýa Federasiýasynyň Içeri işler ministrliginiň metbugat merkezinde habar berildi. –  Raýatlarda...

Koronawirus sanjymy işläp düzen lukmanlaryň suraty ýewroda goýlar

Ata Watan Eserleri
Ýewropanyň Merkezi Banky “Biontech” kompaniýasynyň esaslandyryjylary Özlem Türeji we Ugur Şahiniň suratlaryny ýewro banknotlarynda çap etmegi meýilleşdirýär. Ýewropa Parlamenti “Bieontech” kompaniýasynyň ýolbaşçylary Özlem Türeji we...

Adam atlarynyň manysy 02-nji ýanwar

Ata Watan Eserleri
Oglan atlary: Allaýar- bu at oglanlara dakylýan at. Manysy ,,Çaga uzak ýaşasyn, ölmesin,oňa Alla ýar bolsun’’ diýmek. Alpan- bu at oglanlara dakylýan at. Manysy ,,Batyr,...

2-nji ýanwar ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

Ata Watan Eserleri
Hormatly okyjylarymyz! “Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň www.atavatan-turkmenistan.com internet saýty her gün täleýnamany dykgatyňyza ýetirýär. Siz hem öz ýyldyzyňyza görä täleýnamaňyz bilen gyzyklanýan bolsaňyz,  onda www.atavatan-turkmenistan.com internet saýtyndan daşlaşmaň.  Siz...