TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Turkmenistannews

Seulda Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlaryna bagyşlanan Brifing

Baş Redaktor
Türkmenistanyň Koreýa Respublikasyndaky Ilçihanasynyň binasynda Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlaryna bagyşlanan brifing geçirildi. 2022-nji ýylyň 6-njy martynda geçirilen çärä Türkmenistanyň Koreýa Respublikasyndaky Ilçihanasynyň diplomatlary, şeýle hem bu...

Adam atlarynyň manysy 28-nji fewral

Oglan atlary: Didar- bu at oglanlara dakylýan at. Manysy ,,Öýe ýüzi düşen çaga’’ diýmek. Dinmuhammet- bu at oglanlara dakylýan at. Manysy ,,Muhammet pygamberiň dinini eýeriji’’...

Adam atlarynyň manysy 27-nji fewral

Oglan atlary: Daniýar- bu at oglanlara dakylýan at. Manysy ,,Akylly, bilimli, dana dost’’ diýmek. Daňatar- bu at oglanlara dakylýan at. Manysy ,,Daňdan doglan çaga’’ diýmek....

Adam atlarynyň manysy 26-njy fewral

Oglan atlary: Bezirgen- bu at oglanlara dakylýan at. Manysy ,,Söwdagär’’ diýmek. Bähbit- bu at oglanlara dakylýan at. Manysy ,,Ene – atasyna bähbitli kömek etsin’’ diýmek....

Adam atlarynyň manysy 25-nji fewral

Oglan atlary: Baky- bu at oglanlara dakylýan at. Manysy ,,Ömürlik we hemişe ýaşasyn’’ diýmek. Batyr- bu at oglanlara dakylýan at. Manysy ,,Batyr ýürekli bolsun’’ diýmek....

Adam atlarynyň manysy 24-nji fewral

Oglan atlary: Baýramgylyç- bu at oglanlara dakylýan at. Manysy ,,Baýramçylykda doglan ogul uzak ýaşasyn, ölmesin’’ diýmek. Baaýramdurdy- bu at oglanlara dakylýan at. Manysy ,,Baýramçylykda doglan...

Adam atlarynyň manysy 23-nji fewral

Ata Watan Eserleri
Oglan atlary: Baýramgeldi- bu at oglanlara dakylýan at. Manysy “Baýramçylykda gelen oglan’’ diýmek. Baýramguly- bu at oglanlara dakylýan at. Manysy “Baýramçylykda doglan ogul’’ diýmek. Baýramgurban-bu...

Adam atlarynyň manysy 22-nji fewral

Oglan atlary: Baýnyýaz- bu at oglanlara dakylýan at. Manysy ,,Dilenip alnan döwletli çaga’’ diýmek. Baýpolat- bu at oglanlara dakylýan at. Manysy ,,Döwletli we jany hem...