TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Altynyň manysy

Adam atlarynyň manysy 05-nji ýanwar

Ata Watan Eserleri
Oglan atlary: Alyhan- bu at oglanlara dakylýan at. Manysy ,,Belent derejeli we hökmürowan ogul’’ diýmek. Alyşir- bu at oglanlara dakylýan at. Manysy ,,Ýolbars, şir’’ diýmek....

Adam atlarynyň manysy 02-nji ýanwar

Ata Watan Eserleri
Oglan atlary: Allaýar- bu at oglanlara dakylýan at. Manysy ,,Çaga uzak ýaşasyn, ölmesin,oňa Alla ýar bolsun’’ diýmek. Alpan- bu at oglanlara dakylýan at. Manysy ,,Batyr,...