TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
ADAM ATLARY

Adam atlarynyň manysy 03-nji ýanwar

Oglan atlary:

  1. Altybaý- bu at oglanlara dakylýan at. Manysy ,,Altynjy ýa-da alty barmakly doglan ogul döwletli bolsun’’ diýmek.
  2. Altyly- bu at oglanlara dakylýan at. Manysy ,,Alty barmakly’’ diýmek.
  3. Altymuhammet- bu at oglanlara dakylýan at. Manysy ,,Altynjy öwgüli ogul’’ diýmek.
  4. Altymyrat- bu at oglanlara dakylýan at. Manysy ,,Altynjy ýa-da alty barmakly ogul maksat-myradyna ýetsin’’ diýmek.
  5. Altynazar-bu at oglanlara dakylýan at. Manysy ,,Öýümize nazar eden altynjy ýa-da alty barmakly ogul’’ diýmek.

 Gyz atlary:

  1. Aknabat-bu at gyzlara dakylýan at. Manysy ,,Bagtly we süýji dilli gyz’’ diýmek.
  2. Aknahal-bu at gyzlara dakylýan at. Manysy ,,Ýaş çaga nahal ýaly kök ursun, güllesin we bagtly bolsun’’ diýmek.
  3. Aknur- bu at gyzlara dakylýan at. Manysy ,, Bagtly we nurana gyz’’ diýmek.
  4. Aknäzik-bu at gyzlara dakylýan at. Manysy ,,Bagtly we mylaýym, näzik gyz’’ diýmek.

10.Akpamyk– bu at gyzlara  dakylýan at. Manysy ,,Bagtly we pamyk ýaly mylaýym gyz’’ diýmek.

 

3-nji ýanwar ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

 

Ýene-de okaň

Adam atlarynyň manysy 28-nji fewral

Adam atlarynyň manysy 27-nji fewral

Adam atlarynyň manysy 26-njy fewral

Teswirle