Tag : Türkmen gyz atlary

ADAM ATLARY

Adam atlarynyň manysy 28-nji fewral

Oglan atlary: Didar- bu at oglanlara dakylýan at. Manysy ,,Öýe ýüzi düşen çaga’’ diýmek. Dinmuhammet- bu at oglanlara dakylýan at. Manysy ,,Muhammet pygamberiň dinini eýeriji’’...
ADAM ATLARY

Adam atlarynyň manysy 27-nji fewral

Oglan atlary: Daniýar- bu at oglanlara dakylýan at. Manysy ,,Akylly, bilimli, dana dost’’ diýmek. Daňatar- bu at oglanlara dakylýan at. Manysy ,,Daňdan doglan çaga’’ diýmek....
ADAM ATLARY

Adam atlarynyň manysy 26-njy fewral

Oglan atlary: Bezirgen- bu at oglanlara dakylýan at. Manysy ,,Söwdagär’’ diýmek. Bähbit- bu at oglanlara dakylýan at. Manysy ,,Ene – atasyna bähbitli kömek etsin’’ diýmek....
ADAM ATLARY

Adam atlarynyň manysy 25-nji fewral

Oglan atlary: Baky- bu at oglanlara dakylýan at. Manysy ,,Ömürlik we hemişe ýaşasyn’’ diýmek. Batyr- bu at oglanlara dakylýan at. Manysy ,,Batyr ýürekli bolsun’’ diýmek....
ADAM ATLARY

Adam atlarynyň manysy 24-nji fewral

Oglan atlary: Baýramgylyç- bu at oglanlara dakylýan at. Manysy ,,Baýramçylykda doglan ogul uzak ýaşasyn, ölmesin’’ diýmek. Baaýramdurdy- bu at oglanlara dakylýan at. Manysy ,,Baýramçylykda doglan...
ADAM ATLARY

Adam atlarynyň manysy 23-nji fewral

Ata Watan Eserleri
Oglan atlary: Baýramgeldi- bu at oglanlara dakylýan at. Manysy “Baýramçylykda gelen oglan’’ diýmek. Baýramguly- bu at oglanlara dakylýan at. Manysy “Baýramçylykda doglan ogul’’ diýmek. Baýramgurban-bu...
ADAM ATLARY

Adam atlarynyň manysy 22-nji fewral

Oglan atlary: Baýnyýaz- bu at oglanlara dakylýan at. Manysy ,,Dilenip alnan döwletli çaga’’ diýmek. Baýpolat- bu at oglanlara dakylýan at. Manysy ,,Döwletli we jany hem...
ADAM ATLARY

Adam atlarynyň manysy 21-nji fewral

Ata Watan Eserleri
Oglan atlary: Baýly- bu at oglanlara dakylýan at. Manysy ,,Baýlykly, döwletli ogul’’ diýmek. Baýmuhammet- bu at oglanlara dakylýan at. Manysy ,,Döwletli we öwgüli ogul’’ diýmek....
ADAM ATLARY

Adam atlarynyň manysy 20-nji fewral

Oglan atlary: Baýguly- bu at oglanlara dakylýan at. Manysy ,,Baý, döwletli ogul’’ diýmek. Baýgurban- bu at oglanlara dakylýan at. Manysy ,,Gurban aýynda doglan döwletli ogul’’...
ADAM ATLARY

Adam atlarynyň manysy 19-njy fewral

Oglan atlary: Bazarguly- bu at oglanlara dakylýan at. Manysy ,,Bazar güni doglan ogul’’ diýmek. Bazarmyrat- bu at oglanlara dakylýan at. Manysy ,,Bazar güni doglan ogul...
ADAM ATLARY

Adam atlarynyň manysy 18-nji fewral

Ata Watan Eserleri
Oglan atlary: Badal- bu at oglanlara dakylýan at. Manysy ,,Erjel’’ diýmek. Baetddin- bu at oglanlara dakylýan at. Manysy ,,Diniň gymmatly sowgady, şöhlesi nury’’ diýmek. Bazar-...
ADAM ATLARY

Adam atlarynyň manysy 17-nji fewral

Ata Watan Eserleri
Oglan atlary: Bagmät- bu at oglanlara dakylýan at. Manysy ,,Bagly, daňylgy, bagy bek ogla Muhammede ýar bolsun, uzak ýaşasyn’’ diýmek. Bagtgeldi- bu at oglanlara dakylýan...
ADAM ATLARY

Adam atlarynyň manysy 16-njy fewral

Ata Watan Eserleri
Oglan atlary: Babahan- bu at oglanlara dakylýan at. Manysy ,,Babasynyň han ogly’’ diýmek. Babaşir- bu at oglanlara dakylýan at. Manysy ,,Uzak ýaşasyn we şir, ýolbars...
ADAM ATLARY

Adam atlarynyň manysy 15-nji fewral

Ata Watan Eserleri
Oglan atlary: Babamyrat- bu at oglanlara dakylýan at. Manysy ,,Babasynyň myradyny, arzuwyny hasyl eden ogul’’ diýmek. Babanazar- bu at oglanlara dakylýan at. Manysy ,,Babasynyň nazary...
ADAM ATLARY

Adam atlarynyň manysy 14-nji fewral

Oglan atlary: Babaguly- bu at oglanlara dakylýan at. Manysy ,,Babasynyň guly, hyzmatkäri’’ diýmek. Babagylyç- bu at oglanlara dakylýan at. Manysy ,,Babasynyň ady dakylan ogul uzak...
ADAM ATLARY

Adam atlarynyň manysy 13-nji fewral

Oglan atlary: Aýaz- bu at oglanlara dakylýan at. Manysy ,,Aýazly gün doglan çaga’’ diýmek. Baba- bu at oglanlara dakylýan at. Manysy ,,Babasynyň ady dakylan’’ diýmek....
ADAM ATLARY

Adam atlarynyň manysy 12-nji fewral

Oglan atlary: Aşyrnur- bu at oglanlara dakylýan at. Manysy ,,Aşyr aýynda doglan nurana’’ diýmek. Aşyrnyýaz- bu at oglanlara dakylýan at. Manysy ,,Aşyr aýynda sowgat berlen...
ADAM ATLARY

Adam atlarynyň manysy 11-nji fewral

Oglan atlary: Aşyrgylyç- bu at oglanlara dakylýan at. Manysy ,,Aşyr aýynda doglan ogul uzak ýaşasyn, ölmesin ýa-da ýiti, akylly bolsun’’ diýmek. Aşyrdöwlet- bu at oglanlara...
ADAM ATLARY

Adam atlarynyň manysy 10-njy fewral

Oglan atlary: Aşyrbaý- bu at oglanlara dakylýan at. Manysy ,,Aşyr aýynda doglan döwletli ogul’’ diýmek. Aşyrberdi- bu at oglanlara dakylýan at. Manysy ,,Aşyr aýynda berlen...
ADAM ATLARY

Adam atlarynyň manysy 9-njy fewral

Ata Watan Eserleri
Oglan atlary: Aşgabat- bu at oglanlara dakylýan at. Manysy ,,Aşgabatda doglan’’ diýmek. Aşyk- bu at oglanlara dakylýan at. Manysy ,,Durmuşy gözelligi söýýän’’ diýmek. Aşykguly- bu...