Tag : Täjigistanyň

DÜNÝÄ

Türkmenistan Russiýanyň we Merkezi Aziýa döwletleriniň ministrleriniň duşuşygyna gatnaşdy

GDA-nyň Daşary işler ministrleriniň Geňeşiniň mejlisiniň çäklerinde Minsk şäherinde Russiýanyň we Merkezi Aziýa döwletleriniň – Gazagystanyň, Gyrgyzystanyň, Täjigistanyň, Türkmenistanyň we Özbegistanyň daşary syýasat edaralarynyň ýolbaşçylarynyň...
MEDENIÝET

Merkezi Aziýanyň zenan senetçileriniň kitaby çap edildi

ABŞ-nyň Halkara ösüş agentligi (USAID) ‘Merkezi Aziýanyň Zenan Senetçileri: A Lookbook Journey (Syýahat kitaby)’ atly sanly we çap neşirini resmi taýdan işe girizýär. Bu ýygyndyda...
DÜNÝÄ

Lawrow Merkezi Aziýanyň ilçileri bilen duşuşdy

Russiýanyň daşary işler ministri Sergeý Lawrow Gazagystanyň, Gyrgyzystanyň, Täjigistanyň, Türkmenistanyň we Özbegistanyň ilçileri bilen duşuşdy. Bu barada Russiýanyň daşary syýasat edarasy habar berýär. Duşuşygyň barşynda...
DÜNÝÄ

Olaf Şolz Merkezi Aziýanyň Prezidentleri bilen duşuşar

Germaniýanyň Federal hökümet metbugat we maglumat gullugynyň habaryna görä, 2023-nji ýylyň 29-njy sentýabrynda Germaniýanyň Kansleri Olaf Şolz Berlinde Merkezi Aziýanyň bäş döwletiniň – Gazagystanyň, Gyrgyzystanyň,...
JEMGYÝET

Baýden Merkezi Aziýanyň Prezidentleri bilen duşuşar

ABŞ-nyň Prezidenti Jo Baýden Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň Nýu-Ýork şäherinde öz işine başlan 78-nji mejlisiniň çäklerinde Merkezi Aziýanyň – Gazagystanyň, Gyrgyz Respublikasynyň, Täjigistanyň, Türkmenistanyň...
SPORT

Aşgabatda tennis boýunça Merkezi Aziýa ýurtlarynyň sebitleýin ýaryşy geçiriler

Şu ýylyň 5 — 9-njy iýuny aralygynda paýtagtymyzdaky Olimpiýa şäherçesiniň Tennis toplumynda 12 ýaşa çenli oglan-gyzlaryň arasynda geçiriljek tennis boýunça Merkezi Aziýa ýurtlarynyň sebitleýin ýaryşy...
DÜNÝÄ

Russiýa-Merkezi Aziýa döwletleriniň daşary işler ministrleriniň duşuşygy geçiriler

Ata Watan Eserleri
Şu ýylyň 14-nji aprelinde Özbegistanyň Samarkant şäherinde Russiýa-Merkezi Aziýa döwletleriniň daşary syýasat edaralarynyň ýolbaşçylarynyň duşuşygy geçiriler. Bu barada TASS habarlar gullugy habar berýär. Bu duşuşyga...
SPORT

Milli ýygyndymyzyň garşydaşlary 24-nji fewralda belli bolar

Öňümizdäki ýylda Türkmenistanyň futbol boýunça milli ýygyndysyna täze halkara synag garaşýar. Futbolçylarymyz 2022-nji ýylyň iýun aýynda Aziýanyň kubogy ― 2023-e gatnaşmak üçin saýlama duşuşyklary geçirer....
BIZNESJEMGYÝET

20,7 million tonna türkmen nebiti eksport edildi

Ata Watan Eserleri
Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasyna agza döwletleriň energetika ministrleriniň 4-nji duşuşygy Azerbaýjanyň paýtagty Baku şäherinde geçirildi. Sanly ulgam arkaly geçirilen duşuşyga Azerbaýjanyň, Eýranyň, Türkiýäniň, Türkmenistanyň, Gazagystanyň, Gyrgyzystanyň,...
JEMGYÝET

Ärdogan milli Liderimizi Oraza baýramy bilen gutlady

Hormatly Prezidentimiziň adyna mübärek Oraza aýynyň tamamlanmagy bilen bellenýän Oraza baýramy mynasybetli daşary ýurtlaryň döwlet ýolbaşçylaryndan gutlag hatlary gelýär. Bu barada “Watan” habarlar gepleşiginde bellenilip...
JEMGYÝET

Dünýä ýurtlarynyň parlamentleriniň ýolbaşçylarynyň duşuşygy

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisinde Parlamentleriň ýolbaşçylarynyň arasynda wideoaragatnaşyk görnüşinde «Parlamentarileriň halkara parahatçylygy we ynanyşmagy berkitmekdäki orny» atly duşuşyk geçirildi. Bu çäre türkmen tarapynyň başlangyjy boýunça...
DÜNÝÄ

Putinden we Trampdan gutlag haty: Türkmenistan bilen hyzmatdaşlyga uly ähmiýet berýäris

Baş Redaktor
Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowa ýurdumyzyň Garaşsyzlygynyň 29 ýyllygy mynasybetli dünýäniň ençeme döwletiň ýolbaşçylaryndan gutlag hatlary gelýär. Bu gutlag hatlarynda döwlet ýolbaşçylary Türkmenistan bilen hyzmatdaşlyga uly...
BILIM

Daşary ýurtly talyplar onlaýn okar

Ata Watan Eserleri
Russiýa Federasiýasynyň uniwersitetlerinde ýokary bilim alyp ýören we wagtlaýyn Watana gaýdyp gelen türkmenistanly talyplar 1-nji sentýabrda başlajak okuwlara onlaýn gatnaşyp bilerler. Russiýanyň Bilim we ylym...
BIZNES

Merkezi we Günorta Aziýa sebitiniň energetika hyzmatdaşlygy

vepa
2019-njy ýylyň 27-nji martynda paýtagtymyzyň “Ýyldyz” myhmanhanasynda Merkezi we Günorta Aziýa sebitiniň energetika hyzmatdaşlygy boýunça ýörite maksatly toparynyň (RECA) 15-nji maslahaty öz işine başlady. Bu...
JEMGYÝET

Bilelikdäki film syýahatçylary artdyrdy

vepa
Özbek kinematograflarynyň hindi kärdeşleri bilen bilelikde surata düşüren “Çäksiz guwanç” atly filmi daşary ýurtly syýahatçylaryň Özbegistana bolan gyzyklanmasyny artdyrdy. Dünýä metbugatynyň ýazmagyna görä, bu filmiň...