TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Gyrgyzystanyň

Türkmenistanyň Prezidentiniň öňe süren başlangyçlary we teklipleri

Ata Watan Eserleri
Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow Gyrgyz Respublikasynda geçirilen Merkezi Aziýanyň döwlet Baştutanlarynyň dördünji konsultatiw duşuşygyna gatnaşdy. Türkmenistanyň, Gyrgyzystanyň, Gazagystanyň, Täjigistanyň we Özbegistanyň döwlet Baştutanlarynyň şu gezekki...

Daşary ýurt telekeçileri awiabenzin satyn aldylar

Ata Watan Eserleri
Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 20-si hasaba alyndy. Daşary ýurt walýutasyna Şweýsariýanyň, Birleşen Arap Emirlikleriniň, Türkiýäniň, Maltanyň, Gyrgyzystanyň, Owganystanyň we beýleki...

20,7 million tonna türkmen nebiti eksport edildi

Ata Watan Eserleri
Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasyna agza döwletleriň energetika ministrleriniň 4-nji duşuşygy Azerbaýjanyň paýtagty Baku şäherinde geçirildi. Sanly ulgam arkaly geçirilen duşuşyga Azerbaýjanyň, Eýranyň, Türkiýäniň, Türkmenistanyň, Gazagystanyň, Gyrgyzystanyň,...

Dünýä ýurtlarynyň parlamentleriniň ýolbaşçylarynyň duşuşygy

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisinde Parlamentleriň ýolbaşçylarynyň arasynda wideoaragatnaşyk görnüşinde «Parlamentarileriň halkara parahatçylygy we ynanyşmagy berkitmekdäki orny» atly duşuşyk geçirildi. Bu çäre türkmen tarapynyň başlangyjy boýunça...

TFF halkara hyzmatdaşlygy giňeldýär

Türkmenistanyň Futbol federasiýasynyň Baş sekretary Arslan Aýnazarow özara hyzmatdaşlyk etmek boýunça ýeditaraplaýyn Ähtnama gol çekdi. Bu taryhy resminama Türkiýäniň, Azerbaýjanyň, Gazagystanyň, Gyrgyzystanyň, Wengriýanyň we Özbegistanyň...

Migrasiýa boýunça halkara maslahat : COVID-19

Baş Redaktor
Migrasiýa boýunça halkara guramasynyň “Merkezi Aziýada we Russiýa Federasiýasynda migrantlaryň we jemgyýetleriň durmuş-ykdysady ýagdaýyna COVID-19 pandemiýasynyň täsirini peseltmek” atly taslamasynyň çäklerinde sebitleýin maslahaty geçirildi. 2020-nji...

Sebitiň medeni hyzmatdaşlygyna bagyşlandy

Ata Watan Eserleri
Türkmenabat şäher medeniýet öýünde ýurdymyzyň Owganystanyň we Merkezi Aziýa ýurtlarynyň medeni hyzmatdaşlygyna bagyşlanyp geçirilen dabara köp adamly boldy ― diýip, «Türkmen gündogary» gazeti habar berýär....

Merkezi we Günorta Aziýa sebitiniň energetika hyzmatdaşlygy

vepa
2019-njy ýylyň 27-nji martynda paýtagtymyzyň “Ýyldyz” myhmanhanasynda Merkezi we Günorta Aziýa sebitiniň energetika hyzmatdaşlygy boýunça ýörite maksatly toparynyň (RECA) 15-nji maslahaty öz işine başlady. Bu...