TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Owganystanyň we beýleki ýurtlaryň döwlet Baştutanlary gutladylar

Ärdogan milli Liderimizi Oraza baýramy bilen gutlady

Hormatly Prezidentimiziň adyna mübärek Oraza aýynyň tamamlanmagy bilen bellenýän Oraza baýramy mynasybetli daşary ýurtlaryň döwlet ýolbaşçylaryndan gutlag hatlary gelýär. Bu barada “Watan” habarlar gepleşiginde bellenilip...