TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Günorta Koreýanyň

Milli ýygyndymyzyň garşydaşlary 24-nji fewralda belli bolar

Öňümizdäki ýylda Türkmenistanyň futbol boýunça milli ýygyndysyna täze halkara synag garaşýar. Futbolçylarymyz 2022-nji ýylyň iýun aýynda Aziýanyň kubogy ― 2023-e gatnaşmak üçin saýlama duşuşyklary geçirer....

Merkezi Aziýanyň ilkinji kripto birŽasy

vepa
Özbegistanyň paýtagty Daşkent şäherindäki Koreýanyň medeniýet merkezinde blokçeýn tehnologiýasy barada halkara maslahat geçirilip, «UzNEX» kripto birŽasynyň açylyş dabarasy boldy. Bu barada Özbegistanyň metbugat neşirleri habar...