TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

koronowirus ýokanjy

Daşary ýurtly talyplar onlaýn okar

Ata Watan Eserleri
Russiýa Federasiýasynyň uniwersitetlerinde ýokary bilim alyp ýören we wagtlaýyn Watana gaýdyp gelen türkmenistanly talyplar 1-nji sentýabrda başlajak okuwlara onlaýn gatnaşyp bilerler. Russiýanyň Bilim we ylym...

Özbek lukmanlary täjik kärdeşlerine ýardam berýär

Ata Watan Eserleri
Özbegistanly lukmanlaryň sekizisi koronowirus ýokanjyna garşy göreşmekde öz tejribesini täjik kärdeşleri bilen hem paýlaşmak üçin şu günler Duşenbe şäherinde iş saparynda bolýarlar ― diýip, «UzTAG»...