TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Russiýanyň Prezidenti Wladimir Putin

Türkiýä rus “Sputnik V” sanjymyna garaşýar

Ata Watan Eserleri
Russiýanyň Prezidenti Wladimir Putin bilen Türkiýe Respublikasynyň Prezidenti Rejep Taýyp Ärdoganyň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik geçirildi. Iki ýurduň ýolbaşçylary ilkinji nobatda birek-birege hormat goýmak, özara...

Dünýä ýurtlary howany goramaga çemeleşýär

Ata Watan Eserleri
ABŞ-nyň Prezidenti Jo Baýdeniň başlangyjy bilen howanyň üýtgemegine garşy göreşmek üçin 2 günlük onlaýn tertibinde sammit geçirilýär. Bu ABŞ-nyň täze administrasiýasynyň amala aşyrýan ilkinji uly...

”Sputnik V” sanjymy Braziliýada-da öndüriler

Ata Watan Eserleri
Russiýanyň Gamaleýa gözleg merkezi tarapyndan işlenip düzülen “Sputnik V” sanjymy Braziliýada gysga wagtda öndürilip başlajakdygy habar berildi. Şeýlelikde Russiýanyň göni maýa goýum gaznasy  bilen Braziliýanyň...

Putinden we Trampdan gutlag haty: Türkmenistan bilen hyzmatdaşlyga uly ähmiýet berýäris

Baş Redaktor
Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowa ýurdumyzyň Garaşsyzlygynyň 29 ýyllygy mynasybetli dünýäniň ençeme döwletiň ýolbaşçylaryndan gutlag hatlary gelýär. Bu gutlag hatlarynda döwlet ýolbaşçylary Türkmenistan bilen hyzmatdaşlyga uly...

Türkmenistanda doglan kosmonawta ýokary sylag

Russiýanyň Prezidenti Wladimir Putin tarapyndan instruktor-kosmonawt-synagçy, Ýu.A.Gagarin adyndaky kosmonawtlary taýýarlaýan ylmy-barlag we synag merkeziniň kosmonawtlar toparynyň komandiri Oleg Kononenko “Watan öňünde bitiren hyzmatlary üçin” ordeniniň...