TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Ol ýerde bir türkmen zenanyň çeken suratlarynyň sergisi hem guralypdyr. Ol zenan bolsa meniň şu eserimiň gahrymany boldy. Aýa Serhenowa.

Zereň zehinli zenan

Uniwersitetimizde sapak berýän kitaphon mugallymymyz Gyzylgül Topbyýewanyň aýdyşy ýaly, hakyky sungat eserlerine düşünmekden olary düşündirmek kyn bolýar. Edebiýatymyzyň taryhynda söz ussatlarymyzyň esere başlamazyndan öň, onuň...