TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

dünýä ilaty

Iň köp ulanylýan parollar

Beýik Britaniýanyň milli kiberhowpsuzlyk gullugy, ulanyjylaryň parollary baradaky täze gözlegleriniň netijelerini paýlaşdy. “BBC” habar gullugynyň habar bermegine görä, jemgyýetiň 60% göterimi bilip bolaýjak parollary (açar...

2021-nji ýyly näçe adam garşylar?

Germaniýanyň Bütindünýä Ilat Gaznasynyň (DSW) hasabatyna görä, 2020-nji ýylda 82,3 million artan dünýä ilaty, 2021-nji ýyla 7,837 milliard ilaty bilen girer. Statistika guramasy bolsa dünýäde...

Dünýäniň ilatynyň näçe göterimi onlaýn işleýär?

Ata Watan Eserleri
Mediýa gözegçilik gullugy “Ajans Press” internet bilen baglanyşykly metbugatda habarlaryň mukdaryny kesgitledi. “Ajans Press” tarapyndan sanly metbugat arhiwinden düzülen maglumata görä, şu ýyl metbugatda 120...

11-nji iýul Bütindünýä ilat gün

Ata Watan Eserleri
Bütindünýä ilat güni, her ýylyň 11-nji iýulda bellenilip geçilýär. Bu şanly sene Birleşen Milletler Guramasynyň Ösüş Maksatnamasynyň Dolandyryjy Geňeşi tarapyndan 1989-njy ýylda döredildi. Bu senäniň...