TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Gurama

Iň gowy milli çempionat

Ata Watan Eserleri
2020-nji ýylyň jemi boýunça Halkara futbol taryhy we statistika federasiýasy (IFFHS), milli futbol çempionatlaryň sanawyny çykardy. Guramanyň resmi saýtynyň habar bermegine görä, milli futbol çempionatlaryň...

2021-nji ýyly näçe adam garşylar?

Germaniýanyň Bütindünýä Ilat Gaznasynyň (DSW) hasabatyna görä, 2020-nji ýylda 82,3 million artan dünýä ilaty, 2021-nji ýyla 7,837 milliard ilaty bilen girer. Statistika guramasy bolsa dünýäde...

Türkmenlerde Çaga Bezegleri

Baş Redaktor
Zergärçilik  sungatynyň sahypalary Milli Garaşsyzlygyň ilkinji ýyllaryndan başlap aýratyn-da, toý-baýramlaryň  bezegine, ene-mamalarymyzyň  buýsanjyna  öwrülen  tyllaýy  nagyşlara  beslenen  şaý-sepler   ylmy  nukdaýnazardan  öwrenilmek  bilen, diňe  türkmenistanly  däl,...

Rollan Garros başlaýar

Tennis sporty boýunça möwsümiň soňky “Uly tuwulga” ýaryşy bolan “Fransiýa Açyk çempionaty” (Roland Garros) geçiriler. Gurama öz beýanynda täze koronawirus epidemiýasy sebäpli tomaşaçylaryň sanynyň çäklendiriljekdigini...