TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

zenan

Zenan

“Zenan” – bu sözde örän giň many bar. Şeýle seredäýmäge bu sözüň eýesi fiziki taýdan ejiz, elmydama goldawa mätäç  ýaly görünýär. Aslynda bolsa ol güýçli,...

2021-nji ýyly näçe adam garşylar?

Germaniýanyň Bütindünýä Ilat Gaznasynyň (DSW) hasabatyna görä, 2020-nji ýylda 82,3 million artan dünýä ilaty, 2021-nji ýyla 7,837 milliard ilaty bilen girer. Statistika guramasy bolsa dünýäde...

Bir günde “El Kapitan” dagyna çykan ilkinji zenan hökmünde taryha girdi

Ata Watan Eserleri
Alpinist Emili Harrington ABŞ-nyň Kaliforniýa ştatynyň  Ýosemite milli seýilgähiniň meşhur “El Kapitan” dagynyň ýokarsyna bir günüň dowamynda çykyp, bu görkeziji bilen dünýäde ilkinji zenan  boldy....