TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

haýwanlar

Iň köp ulanylýan parollar

Beýik Britaniýanyň milli kiberhowpsuzlyk gullugy, ulanyjylaryň parollary baradaky täze gözlegleriniň netijelerini paýlaşdy. “BBC” habar gullugynyň habar bermegine görä, jemgyýetiň 60% göterimi bilip bolaýjak parollary (açar...

Müsürdäki täze açyşlar

Doktor Zaha Hawassanyň ýolbaşçylygyndaky arheologiki topary, Müsüriň Kair şäheriniň günortasynda  ýerleşýän Sakkara nekropolunda täsin açyşlar etdiler. Ol ýeriň 10-12 metr ýer zemin çuňlugynda, täze patyşalyk...

Boliwiýada 20 sany näbelli haýwan görnüşi tapyldy

Alymlar Boliwiýada 20 täze görnüşiň tapylandygyny, şeýle hem onlarça ýyl bäri görülmedik ösümlikleriň we haýwanlaryň gözegçilikleriniň bardygyny habar berdiler. Boliwiýanyň paýtagty La Pazyň golaýynda ýerleşýän...