TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Doktor

Müsürdäki täze açyşlar

Doktor Zaha Hawassanyň ýolbaşçylygyndaky arheologiki topary, Müsüriň Kair şäheriniň günortasynda  ýerleşýän Sakkara nekropolunda täsin açyşlar etdiler. Ol ýeriň 10-12 metr ýer zemin çuňlugynda, täze patyşalyk...

Koronawirus sanjymy paýlanyp başlandy

Ata Watan Eserleri
Amerikanyň “Pfizer” farmasewtiki kompaniýasy we türk alymy professor, şeýle hem nemes “BioNTech” biotehnologiýa kompaniýasynyň esaslandyryjylarynyň biri bolan Ugur Şahin bilen bilelikde pandemiýa garşy sanjym döretdiler....

Türkiýedäki Medeniýet günlerinden reportažlar

vepa
Erzuruma «Gyş şäheri» diýýärler. Bu dogry, şäheriň ýaşaýjylarynyň aýtmagyna görä, bu ýerde bary-ýogy iki-üç aý ýaz gelýär. Ýylyň galan aýlarynda köýnekçe, ýeňil lybasly gezjek gümanyň...