TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Kair

Müsürdäki täze açyşlar

Doktor Zaha Hawassanyň ýolbaşçylygyndaky arheologiki topary, Müsüriň Kair şäheriniň günortasynda  ýerleşýän Sakkara nekropolunda täsin açyşlar etdiler. Ol ýeriň 10-12 metr ýer zemin çuňlugynda, täze patyşalyk...

Müsürde tapylan 2500 ýyllyk  tabytlar

Müsüriň paýtagty Kairiň günbatarynda ýerleşýän 2500 ýyllyk 59 sany tabytlar ilkinji gezek tanyşdyryldy. Müsüriň Gadymyýet ministrligi geçen hepde paýtagt Kairiň günbataryndaky Sakkara arheologiki ýadygärliginde çuňlugy...