TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Arheologlar

3000 ýyllyk gylyç tapyldy

Ata Watan Eserleri
Daniýanyň Odense muzeýiniň arheologlary, Fýunen adasynda geçirilen gazuw-agtaryş işlerinde takmynan 3 müň ýyllyk ajaýyp bürünç gylyjy tapdylar. Bu adada Polşa bilen Daniýanyň arasynda uly “Baltika”...

Müsürdäki täze açyşlar

Doktor Zaha Hawassanyň ýolbaşçylygyndaky arheologiki topary, Müsüriň Kair şäheriniň günortasynda  ýerleşýän Sakkara nekropolunda täsin açyşlar etdiler. Ol ýeriň 10-12 metr ýer zemin çuňlugynda, täze patyşalyk...

Arheologlar ýitip giden şäheri tapdylar

vepa
Efiopiýada gadymy döwürlerde Rim bilen bäsleşen Aksum şalygynyň iri söwda merkezi hasaplanýan Beta Samati şäheri tapyldy. Bu barada “International Business Times” neşiri habar berýär....

4,5 müň ýaşlydyr öýdülenler aslynda………..

vepa
«Euronews»-yň berýän habaryna görä, Şotlandiýandiýanyň Aberdinşir diýen ýerinde taryhçylar tarapyndan 4 müň 500 ýaşlydyr öýdülen daşlaryň, aslynda, ýerli daýhanlaryň biri tarapyndan 20 ýyl ozal dikilendigi...