TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň  Halkara žurnalistikasy fakultetiniň  3-nji ýyl talyby.

Sanly ulgamyň geçen ömri – bu zamanyň sanly döwri

Ata Watan Eserleri
Häzirki wagtda ähli ugurlarda giňden ornaşdyrylýan sanly ulgamyň döreýiş taryhy, geçen ýoly we ösüşi hemmeler üçin gyzykly bolsa gerek!  Bu ulgamyň ýüze çykmagy ikilik san...

Bütindünýä statistika güni

Ata Watan Eserleri
Bütindünýä statistika güni Birleşen Milletler Guramasynyň Statistika geňeşiniň ýolbaşçylygyndaky global hyzmatdaşlyk çäresidir. BMG-niň Ykdysady meseleler boýunça Statistika departamentiniň we möhüm habarlary kesgitleýän web sahypasy arkaly...