TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Kombinasiýa ulgamy

Sanly ulgamyň geçen ömri – bu zamanyň sanly döwri

Ata Watan Eserleri
Häzirki wagtda ähli ugurlarda giňden ornaşdyrylýan sanly ulgamyň döreýiş taryhy, geçen ýoly we ösüşi hemmeler üçin gyzykly bolsa gerek!  Bu ulgamyň ýüze çykmagy ikilik san...