TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Russiýanyň göni maýa goýum gaznasy

Sputnik V” sanjymy Türkiýede öndüriler

Russiýanyň koronawirus ýokanjyna garşy işläp düzen “Sputnik V” sanjymyny Türkiýede öndürmek barada ylalaşyk gazanyldy. Bu barada Russiýanyň göni maýa goýum gaznasy habar berýär. Bu sanjymy...

“Sputnik V”: haçan hemmelere elýeterli bolar?

Ata Watan Eserleri
Russiýanyň göni maýa goýum gaznasynyň başlygy Kirill Dmitriýew, koronawirusy sanjymy bolan “Sputnik V”  oktýabr aýynyň ahyrynda ýa-da noýabr aýynyň başynda Russiýada giňden ulanylyp bilinjekdigini aýtdy....