TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Lion

Çempionlar ligasynda köp girdeji gazanan toparlar

Çempionlar ligasy futbolda iň güýçli çempionatlaryň biri hasaplanylýar. Irki döwürlerde bu çempionat “Çempionlar kubogy” diýip atlandyrylypdyr, 1992-1993-nji ýyllar möwsüminde adyny üýtgedip Çempionlar ligasy durmuşa geçirilip...

Ýatda galan transfer täzelikleri…

Ýewropanyň öňdebaryjy futbol çempionatlaryny häzirki wagtda badalga aldy. 2020-nji ýylyň transfer penjiresi 5-nji oktýabrda ýapylar, şu nukdaýnazardan ähli toparlar gyssagly öz düzümlerini güýçlendirmek üçin birnäçe...

“Leipsig” ilkinji gezek Çempionlar ligasynyň ýarym finalyna çykdy

Germaniýanyň bu topary 2009-njy ýylda esaslandyryldy. German topary Çempionlar ligasynyň çärýek final oýnunda Ispaniýanyň güýçli toparlaryndan “Atletikony” 2-1 hasabynda ýeňdi. Taryhda ilkinji gezek Saksoniýadan gatnaşan...

Fransiýada futbol möwsümi resmi taýdan tamamlandy

Mundan ozal, Ýewropada ýeke-täk Niderlandlar Patyşalygynda futbol çempionaty resmi taýdan tamamlanypdy. Futbol çempionatyny resmi taýdan tamamlanýanlaryň hataryna Fransiýa hem goşuldy. Ýewropanyň öňdebaryjy çempionatlarynyň biri hasaplanýan...

Çempionlar ligasynyň 1/8 finalçylary belli

vepa
Tamamlanyp barýan hepdäniň sişenbe we çarşenbe günleri geçirilen altynjy tapgyryň duşuşyklary bilen Ýewropanyň Çempionlar ligasynyň toparçalaýyn tapgyry tamamlandy. Şeýlelikde, Ýewropanyň birinji derejeli klublaýyn çempionatynda 1/8...