TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

PSŽ

Çempionlar Ligasy: “Siti”, “PSŽ”, “Real”, “Inter” we “Sporting” 1/8 finalda

UEFA Çempionlar ligasynyň 5-nji hepdesinde “A”, “B”, “C” we “D” toparçalarynda duşuşyklar tamamlandy. Şonuň netijesinde, “Mançester Siti”, “PSŽ”, “Real”, “Inter” we “Sporting” 1/8 finala çykmaga...

Çempionlar ligasynda ýarym finalçylar belli boldy

Çempionlar ligasynda 1/4 duşuşyklaryň jogap oýunlary tamamlandy. 14-nji aprele geçilen gijede çempionatyň ýarym final tapgyryna “PSŽ” we “Çelsi” toparlary öz atlaryny ýazdyrmagy başardylar. “PSŽ” topary...

Çempionlar Ligasy bijeleri: “Bawariýa – PSŽ”

Ata Watan Eserleri
Şu gün “UEFA” guramasynyň Nýon şäherindäki ştab-kwartirasynda Çempionlar ligasynyň 1/4 tapgyr duşuşyklarynyň bije çekiliş dabarasy geçirildi. Geçen 1/8 tapgyr duşuşyklary käbir janköýerlerini haýran goýdy. Sebäbi...

Çempionlar ligasynyň 1/4 finalyna galan toparlar belli boldy

Ýewropanyň öňdebaryjy ýaryşlarynyň biri hasaplanýan UEFA-nyň Çempionlar ligasynda 1/4 final tapgyryna galan toparlar belli boldy. Bu tapgyra Angliýadan 3. Germaniýadan 2, Ispaniýa, Portugaliýa we Fransiýadan...

Çempionlar ligasynda hepdäniň oýunçysy: Erling Holand

Çempionlar ligasynda şu hepdede 1/8 duşuşyklarynyň birinji tapgyr jogap duşuşyklary geçirildi. UEFA gurmasy bolsa duşuşyklaryň arasynda tapawutlanan oýunçylaryň arasynda hepdäniň oýunçysy diýen adyna ses berlişik...

Çempionlar ligasynda köp girdeji gazanan toparlar

Çempionlar ligasy futbolda iň güýçli çempionatlaryň biri hasaplanylýar. Irki döwürlerde bu çempionat “Çempionlar kubogy” diýip atlandyrylypdyr, 1992-1993-nji ýyllar möwsüminde adyny üýtgedip Çempionlar ligasy durmuşa geçirilip...

Çempionlar ligasy täzeden başlaýar

Ata Watan Eserleri
Futbol äleminde tomaşaçylaryň, şeýle hem futbolçylaryň sabyrsyzlyk bilen garaşýan çempionatlaryň içinde birinji hasaplanylýan Çempionlar ligasy ýetip geldi. Çempionlar ligasynyň 1/8 tapgyr duşuşyklary şu hepdäniň sişenbe,...

Futbol täzelikleri: “Liwerpulyň” öňküligi ýok

Futbol boýunça öňdebaryjy çempionatlarda diýseň garaşylmadyk netijeler bolup geçdi. Umuman aýdanymyzda köp gola baý boldy. Biz bolsa okyjylarymyzy geçen hepde geçirilen esasy duşuşyklaryň netijeleri bilen...

Futbol täzelikleri: Ronaldo bilen Messi öz sebitiň iň gowulary

Halkara futbol taryhy we statistika federasiýasyna (IFFHS) görä soňky 10 ýylda Ýewropanyň iň gowy oýunçylaryň sanawyny yglan etdi. Bu sanawa 2011-nji ýyldan 2020-nji ýyla çenli...

Gysgaça sport täzelikleri: Alaba “Reala” geçmekçi

Soñky döwürlerde futbol äleminde dünýä belli toparlar ýaş futbolçylara ýakyndan üns berip başladylar. Şolaryñ biri hem portugaliýanyñ “Sporting” futbol toparynyñ goragçysy Nunu Mendeş bolup durýar....