TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

täze möwsüm

Ýatda galan transfer täzelikleri…

Ýewropanyň öňdebaryjy futbol çempionatlaryny häzirki wagtda badalga aldy. 2020-nji ýylyň transfer penjiresi 5-nji oktýabrda ýapylar, şu nukdaýnazardan ähli toparlar gyssagly öz düzümlerini güýçlendirmek üçin birnäçe...

Germaniýada tomaşaçylar stadiona dolanar

Germaniýanyň Toparlar Birleşigi täze möwsümden başlap, futbol muşdaklarynyň stadionlara dolanmagy barada karar kabul etdi. 1-nji we 2-nji ligalaryň 36 toparynyň gatnaşmagynda geçirilen onlaýn ýygnakda  «Covid-19» ...

“Super Liganyň” täze möwsümi başlaýar

“Super Liganyň” 2020-2021-nji ýyllaryň dowamynda geçiriljek täze möwsümi sentýabr aýynyň 11-ine başlar. Bu sene Türkiýäniň Futbol Federasiýasy bilen klublaryň arasynda geçirilen mejlisde karara gelindi. Karara...