TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Zenit

Aziýanyň iň gowy futbolçysy – Son Hyn Min

“Fox Sports Asia” teleýaýlym torynda 2020-nji ýylda Aziýanyň iň gowy futbolçysy diýen dereje eýe boljak futbolçy dalaşgärler üçin  ses berlişik geçirildi. Bu ses berlişikde Angliýanyň...

Çempionlar ligasy: “Leipsig”, “PSŽ” we “Lasio” indiki tapgyra çykdy

Ata Watan Eserleri
Çempionlar ligasynyň toparlaýyn tapgyrynda, bu hepdede jemleýji 6-njy tapgyryтyň oýunlary geçirilip dur. Bu tapgyrdan soňra käbir toparlar bu möwsümde Çempionlar ligasy bilen hoşlaşmaly boldular. Şeýle...

Çempionlar ligasy: gyzykly duşuşyklara garaşylýar

Çempionlar ligasynda bu  hepde jemleýji 6-njy tapgyr geçiriler. Şondan soňra toparda birinji, ikinji ýeri eýelän toparlar pleý-off tapgyrynda çykyş ederler, üçünji orny eýelän topar bolsa...

Çempionlar ligasy: zenan eminiň eminlik eden ilkinji duşuşygy, Ronaldonyň 750-nji goly

Ata Watan Eserleri
Çempionlar ligasynyň 5-nji tapgyry düýn tamamlandy. Käbir toparlarda eýýäm pleý-off tapgyryna çykan toparlaryň ady belli boldy, ýöne beýleki toparlarda bolsa entägem çekeleşikli ýagdaýlar dowam edip...

Çempionlar ligasynyň 5-nji tapgyrynyň duşuşyklary geçiriler

Şu hepdäniň dowamynda Çempionlar ligasynyň nobatdaky 5-nji tapgyryň oýunlary geçiriler. Bilşimiz ýaly, mundan öňdäki tapgyrlarda käbir toparlar, eýýäm pleý-off tapgyryna çykmagy başardylar. Bu tapgyrda hem...

Çempionlar ligasynyň nobatdaky duşuşyklary

Ata Watan Eserleri
Futbol sportunda çempionatlaryň dowamynda oýunçylar wagtal-wagtal öz futbol milli ýygyndylarynda oýun geçirmeli bolýarlar. Şu nukdaýnazardan futbol äleminde futbol çempionatlaryň öňdebaryjysy hasaplanylýan Çempionlar ligasy gaýdyp geldi....

“Leipsig” ilkinji gezek Çempionlar ligasynyň ýarym finalyna çykdy

Germaniýanyň bu topary 2009-njy ýylda esaslandyryldy. German topary Çempionlar ligasynyň çärýek final oýnunda Ispaniýanyň güýçli toparlaryndan “Atletikony” 2-1 hasabynda ýeňdi. Taryhda ilkinji gezek Saksoniýadan gatnaşan...

“Zenit” – Russiýanyň kubogynyň eýesi

25-nji iýulda “Zenit” Russiýanyň kubogynyň finalynda “Himki” toparyny ýeňdi. Şeýlelikde, “Zenit” topary hem çempion hem-de ýurduň kubogy gazanyp, 2 altyn medala eýe boldy. “Zenit” taryhda...

“Zenit” Russiýanyň çempiony boldy

Russiýanyň futbol boýunça ýokary ligasy bolan “Premier Liganyň” 2019-2020-nji möwsümdäki çempiony mälim boldy. Ol hem “Zenit” toparydyr. “Zenit” topary çempionatyň 26-njy tapgyrynda myhmançylykda “Krasnodar” toparyny...

Ildeşimiz iň gowy türgenleriň sanawynda

Aziýanyň futbol konfederasiýasynyň resmi saýty Russiýanyň milli çempionatynda çykyş eden “Iň gowy aziýaly futbolçyny” saýlamak babatda ses berişlik gurnalýar. Iň gowy futbolçylaryň sanawynda Keisue Honda,...