TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

«Walensiýa»;

Walensiýa: «Messi häzir ozalkysy ýaly güýçli garşydaş däl»

Mälim bolşy ýaly, şu günler dnüýäniň dürli yklymlarynda 2022-nji ýylda Katarda geçiriljek futbol boýunça dünýä çempionatynyň saýlama duşuşyklary geçirilýär. Olaryň çäginde 9-njy iýun güni Aşgabat...

Gysgaça futbol täzelikleri

Ispaniýanyň “Real Madrid” futbol toparynyň dünýä belli horwatiýaly ýarymgoragçysy Luka Modriç ýene-de bir ýyl toparda galar. Modriçyň häzirki wagtdaky şertnamasy geljek tomusda tamamlanýar. Futbolçy we...

Gago futbol bilen hoşlaşdy

Dünýä belli Argentina futbol milli ýygyndysynyň we Ispaniýanyň Şa topary hasaplanylýan “Real Madrid” toparynyň ýarymgoragçy bolan Fernando Gago, özüniň futbol karýerasyny tamamlady. 34 ýaşly futbolçy...

Ýewropa futbolyna syn: “Realyň” ýeňlişi, “Ýuwentusyň” ýeňip bilmezligi, “Bawariýanyň” ynamly ýeňişleri

Futbol äleminde geçen hepdede öňdebaryjy çempionatlarda geçirilen duşuşyklar barada ýurdumyzyň futbol janköýerlerine gysgaça syn bermegi makul bildik. Hepdäniň başyny Angliýanyň “Premýer liga” çempionatyndan başlaýarys. “Premýer...

“Barselonanyň” täze tälimçisi Kuman bolar

Ata Watan Eserleri
«Barsleona» toparynyň ýolbaşçysy Žozep Bartomeu Ronald Kumanyň toparyň täze tälimçisi boljakdygyny mälim etdi. Toparyň tälimçisi Kike Setýen “Barselona” toparynyň “Bawariýa” toparyndan 8:2 hasabyndan utulmagyndan soňra...

Çempionlar ligasynyň 1/8 finalçylary belli

vepa
Tamamlanyp barýan hepdäniň sişenbe we çarşenbe günleri geçirilen altynjy tapgyryň duşuşyklary bilen Ýewropanyň Çempionlar ligasynyň toparçalaýyn tapgyry tamamlandy. Şeýlelikde, Ýewropanyň birinji derejeli klublaýyn çempionatynda 1/8...