TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

2021

Türkiýäniň Bilim Geňeşligi:resminamalarda onlaýn nobat

Baş Redaktor
Türkiýäniň Aşgabatdaky ilçihanasynyň Bilim Geňeşligi tarapyndan habar berilişine görä, Bilim Geňeşligi 2021-nji ýylyň 23-nji awgustyndan başlap, onlaýn nobat ulgamy arkaly resminamalary kabul edip başlady. Muňa...

“Samsung”: ilkinji gezek meýilnamasyna ýetip bilmedi

2020-nji ýylda “Samsung” kompaniýasy 300 million sany akylly telefonyny satyp bilmedi, emma bu görkezijini 2021-nji ýylda durmuşa geçirmegi meýilleşdirýär diýip, metbugat neşirleri habar berýär. Mundan...