TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

enjam

“Mars”-da ilkinji uçuşyny amala aşyrar

“Ingenuity” atly dikuçarynyň Mars planetasynda ilkinji synag uçuşyny 11-nji aprelde amala aşyrar. Bu barada NIAT “Howar” habar gullugy Amerikanyň “NASA” kosmos gullugyna salgylanyp habar berýär....

“Samsung”: ilkinji gezek meýilnamasyna ýetip bilmedi

2020-nji ýylda “Samsung” kompaniýasy 300 million sany akylly telefonyny satyp bilmedi, emma bu görkezijini 2021-nji ýylda durmuşa geçirmegi meýilleşdirýär diýip, metbugat neşirleri habar berýär. Mundan...

Köp funksiýaly stol çyrasy

“Xiaomi” kompaniýasy “Xiaobai” firmasy bilen bilelikde döredilen täze iş stol çyrasyny hödürledi. Bu iş stol çyrasynyň, beýlekilerden üýtgeşik sebäbi onuň içinde gizlin wideo kamera ýerleşdirilen....

“Xiaomi” kompaniýasy Hindistanda öňdeligi bermeýär

Ata Watan Eserleri
Hytaýyň “Xiaomi” kompaniýasy, Hindistanda baýramçylyk satuwynda 13 milliondan gowrak enjam satandygyny, şolardan 9 milliony akylly telefondygyny mälim etdi. “Realme” kompaniýasy bolsa şol döwürde 8,3 million...

BAE-niň nobatdaky missiýasy nirä?

Birleşen Arap Emirlikleriň Premýer-ministri Muhammed ben Raşid Al Maktum özüniň “Twitter” jemgyýetçilik torundaky sahypasynda, Birleşen Arap Emirlikleriň Aýa gözleg maksatnamasynyň başlandygyny habar berdi. Emirlikler tarapyndan...

Dünýäniň ilkinji wodorodly uçary

Angliýanyň “ZeroAvia” kompaniýasy wodorod ýangyjyny ulanyp, dünýäde ilkinji täjirçilik uçarynyň uçuşyny amala aşyrdy diýip, “Sky News” habar berýär. “Piper M” kysymly uçar, suw buglaryndan başga...

“Akylly” dünýä üçin “akylly” gulp

Hytaýyň dünýä belli kompaniýalaryň biri bolan “Xiaomi” kompaniýasy özüniň yzygiderli tehnologik harytlaryny dünýä köpçüligine ýetirip durýar. Bu gezek kompaniýa özüniň “Xiaomi Automatic Smart Door Lock”...

Ýewropanyň iň beýik telediňi

Türkiýäniň täze teleýaýlym we radio diňi doly işe taýýardygy habar berildi.  Stambul şäheriniň iň beýik ýerlerinden biri bolan Çamlyk sebitinde täze diňiň işe başlamagyna ýene-de...

Ykjam zarýad beriji enjam

Realme kompaniýasy täze ykjam zarýad beriji (Power Bank) enjamyny alyjylara hödürleýär. Ol özüniň ygtybarlylygy we ykjamlygy bilen tapawutlanýar. 10000 mAh kuwwatlygy bolan bu zarýad beriji...