TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

attestat we biometrik pasportyňyzyň

Stambulda Biometrik pasportlaryň möhletiniň uzadylmagy dowam edýärmi?

Baş Redaktor
Türkiýe-Türkmenistan arasynda adaty uçar gatnawynyň gaýtadan dikedilmegi bilen köp sanly okyjylarymyzdan Stambulda biometrik pasportyň hereket ediş  möhletiniň uzadylmagy dowam edýärmi ýaly soraglar gelip başlady. Bar...

Türkiýäniň Bilim Geňeşligi:resminamalarda onlaýn nobat

Baş Redaktor
Türkiýäniň Aşgabatdaky ilçihanasynyň Bilim Geňeşligi tarapyndan habar berilişine görä, Bilim Geňeşligi 2021-nji ýylyň 23-nji awgustyndan başlap, onlaýn nobat ulgamy arkaly resminamalary kabul edip başlady. Muňa...