TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

terjime

Stambulda Biometrik pasportlaryň möhletiniň uzadylmagy dowam edýärmi?

Baş Redaktor
Türkiýe-Türkmenistan arasynda adaty uçar gatnawynyň gaýtadan dikedilmegi bilen köp sanly okyjylarymyzdan Stambulda biometrik pasportyň hereket ediş  möhletiniň uzadylmagy dowam edýärmi ýaly soraglar gelip başlady. Bar...

Terjime etmek funksiýasyny kämilleşdirdi

“Yandex.Browser” daşary ýurt dilindäki sahypalary terjime etmek funksiýasyny has hem kämilleşdirdi. Indi bolsa olar diňe sahypalardaky adaty teksti terjime etmän, eýsem suratda görkezilen teksti hem...

«Atavatan Türkmenistan» we «Makul hyzmat» türkmen metbugatynda

Ata Watan Eserleri
Mälim bolşy ýaly, 5-nji maýda Türkmenistanyň Telewideniýe, radiogepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet komitetiniň Başlangyç hünär okuw mekdebinde «Açyk gapylar» güni geçirildi. Dabara bu mekdepde guralan...

Mirasyň ýüze çykýan ýeri we möhleti

Dr.Döwran Orazgylyjov
Türkmenistanyň Raýat kodeksiniň 1085-nji maddasyna laýyklykda, mirasyň ýüze çykan ýeri diýlip, miras galdyryjynyň ýaşan ýeri hasaplanylýar. Türkmenistanyň Raýat kodeksiniň 1183-nji maddasyna laýyklykda, mirasyň ýüze çykan...

Ilkinji terjime we Türkmenleriň nesil daragty

Dr. Almaz Yazberdiyew
4. Terjime „Jami at-tawarih” (Reşit et-diniň „Şejereleriň ýygyndysy” atly kitabynyň terjimesi) Bu kitaby Gürgenjiň we Horasanyň bir böleginiň türkmen hökümdary Aly soltan sargyt boýunça...