TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

ynanç haty

Stambulda Biometrik pasportlaryň möhletiniň uzadylmagy dowam edýärmi?

Baş Redaktor
Türkiýe-Türkmenistan arasynda adaty uçar gatnawynyň gaýtadan dikedilmegi bilen köp sanly okyjylarymyzdan Stambulda biometrik pasportyň hereket ediş  möhletiniň uzadylmagy dowam edýärmi ýaly soraglar gelip başlady. Bar...

Ynanç hatyny tassyklatmak barada maglumat

Ynanç hatyny tassyklatmak üçin haýsy resminamalar talap edilýär? Adalat ministrliginiň resmi saýtynda bellenilşine görä,“Notariat we notarial işi hakynda” Türkmenistanyň Kanunyna laýyklykda, notarial hereketini amala aşyrmak...

Türkmenistanyň Gazagystandaky ilçisi wezipesine başlady

Türkmenistanyň Gazagystan Respublikasyndaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi B.Rejepowyň Gazagystan Respublikasynyň Prezidenti Kasym-Jomart Tokaýewe Türkmenistanyň Gazagystan Respublikasyndaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi hökmünde...

Pakistanyň ilçisi wezipesine girişdi

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Pakistan Yslam Respublikasynyň Türkmenistanda täze bellenen Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Irfan Ahmedi kabul etdi, ol döwlet Baştutanymyza ynanç hatyny...

Türkmen ilçisi resmi taýdan işe başlady

Türkmenistanyň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi Ş.Jumaýewiň Portugaliýa Respublikasynyň Prezidenti Marselu Rebelu de Souza özüniň ynanç hatlaryny gowşurmak dabarasy geçirildi. Dabaranyň barşynda Portugaliýanyň Prezidenti...