No menu items!
8.9 C
Istanbul
09/07/2020 5:44
No menu items!
Home IŇ TÄZE HABAR Beýik Britaniýanyň we Demirgazyk Irlandiýanyň Birleşen Patyşalygy : Abraýly Ýokary Okuw Jaýlary...

Beýik Britaniýanyň we Demirgazyk Irlandiýanyň Birleşen Patyşalygy : Abraýly Ýokary Okuw Jaýlary 2020

“The Times Higher Education World University Rankings – 2020” sanawyna giren ýokary okuw jaýlarynyň atlaryny aýry-aýry ýurtlar boýunça Size ýetirmäne dowam edýäris. Öň www.atavatan-turkmenistan.com  saýtynyň Peýdaly Maslahat sahypasyna Türkiýäniň we GDA agza ýurtlaryň hünär bilim edaralaryň sanawy ýerleşdirilen bolsa, bu gezek Beýik Britaniýanyň we Demirgazyk Irlandiýanyň Birleşen Patyşalygynyň bu sanawa giren 100 abraýly ýokary okuw jaýlarynyň atlaryny Size sanawda ýerleşdirilişi ýaly Iňlis dilinde ýetirýäris.

 

 1. University of Oxford United Kingdom
 2. University of Cambridge United Kingdom
 3. Imperial College London United Kingdom
 4. UCL United Kingdom
 5. London School of Economics and Political Science United Kingdom
 6. University of Edinburgh United Kingdom
 7. King’s College London United Kingdom
 8. University of Manchester United Kingdom
 9. University of Warwick United Kingdom
 10. University of Bristol United Kingdom
 11. University of Glasgow United Kingdom
 12. Queen Mary University of London United Kingdom
 13. University of Birmingham United Kingdom
 14. University of Sheffield United Kingdom
 15. University of Southampton United Kingdom
 16. University of York United Kingdom
 17. Durham University United Kingdom
 18. Lancaster University United Kingdom
 19. University of Exeter United Kingdom
 20. University of Sussex United Kingdom
 21. University of Nottingham United Kingdom
 22. University of Leeds United Kingdom
 23. University of Liverpool United Kingdom
 24. University of Leicester United Kingdom
 25. University of Aberdeen United Kingdom
 26. University of East Anglia United Kingdom
 27. Cardiff University United Kingdom
 28. University of St Andrews United Kingdom
 29. University of Dundee United Kingdom
 30. Newcastle University United Kingdom
 31. Queen’s University Belfast United Kingdom
 32. University of Reading United Kingdom
 33. St George’s, University of London United Kingdom
 34. University of Bath United Kingdom
 35. Brighton and Sussex Medical School United Kingdom
 36. University of Essex United Kingdom
 37. Heriot-Watt University United Kingdom
 38. Royal Holloway, University of London United Kingdom
 39. University of Surrey United Kingdom
 40. Swansea University United Kingdom
 41. Anglia Ruskin University United Kingdom
 42. Birkbeck, University of London United Kingdom
 43. Brunel University London United Kingdom
 44. Goldsmiths, University of London United Kingdom
 45. University of Kent United Kingdom
 46. Loughborough University United Kingdom
 47. Northumbria University United Kingdom
 48. University of Stirling United Kingdom
 49. Aberystwyth University United Kingdom
 50. Bangor University United Kingdom
 51. Bournemouth University United Kingdom
 52. City, University of London United Kingdom
 53. Liverpool John Moores University United Kingdom
 54. Middlesex University United Kingdom
 55. University of Portsmouth United Kingdom
 56. Royal Veterinary College United Kingdom
 57. SOAS University of London United Kingdom
 58. University of Strathclyde United Kingdom
 59. Aston University United Kingdom
 60. University of Hull United Kingdom
 61. Keele University United Kingdom
 62. The Open University United Kingdom
 63. University of Plymouth United Kingdom
 64. University of the West of Scotland United Kingdom
 65. University of Brighton United Kingdom
 66. Coventry University United Kingdom
 67. De Montfort University United Kingdom
 68. Glasgow Caledonian University United Kingdom
 69. University of Greenwich United Kingdom
 70. University of Hertfordshire United Kingdom
 71. University of Huddersfield United Kingdom
 72. University of Lincoln United Kingdom
 73. Manchester Metropolitan University United Kingdom
 74. Nottingham Trent University United Kingdom
 75. Oxford Brookes University United Kingdom
 76. Ulster University United Kingdom
 77. University of the West of England United Kingdom
 78. University of Westminster United Kingdom
 79. University of Bedfordshire United Kingdom
 80. Birmingham City University United Kingdom
 81. University of Bradford United Kingdom
 82. Cardiff Metropolitan University United Kingdom
 83. University of Central Lancashire United Kingdom
 84. University of Derby United Kingdom
 85. University of East London United Kingdom
 86. Edinburgh Napier University United Kingdom
 87. Kingston University United Kingdom
 88. Leeds Beckett University United Kingdom
 89. University of Roehampton United Kingdom
 90. University of Salford United Kingdom
 91. Sheffield Hallam University United Kingdom
 92. Staffordshire University United Kingdom
 93. Teesside University United Kingdom
 94. University of Wolverhampton United Kingdom
 95. Canterbury Christ Church University United Kingdom
 96. University of Chester United Kingdom
 97. Edge Hill University United Kingdom
 98. London South Bank University United Kingdom
 99. Robert Gordon University United Kingdom
 100. University of South Wales United Kingdom

Mahabat

 Daşary ýurtda bilim almak boýunça resminamalaryň terjimesi üçin

“Makul Hyzmat” Terjime Merkezi

“Makul Terjime” Aşgabat binasy salgysy we telefony: +993 63 78 96 73 & : + 993 12 96 48 55 & +993 62 60 52 61

Aşkabat, Oguzhan (Aýtakow)-Ankara (Ýubileýni) köçesi, A Blok, Makul Hyzmat Ofis, 4-nji gat, 401

E-mail salgysy : makulhyzmat@gmail.com

“Makul Terjime: Türkmenabat binasy salgysy we telefony:

Türkmenabat şäher, Garaşsyzlygyň 20 ýyllygy köçesi, 50. Lezzet söwda Merkezi, Gat 3. Gök Bazaryň ýany,

 

IŇ TÄZE HABARLAR

Türkmen-Türk hyzmatdaşlygy ara alnyp maslahatlaşyldy

2020-nji ýylyň 8-nji iýulynda Türkmenistan bilen Türkiýe Respublikasynyň ulag pudaklarynyň ýolbaşçylarynyň arasynda sanly wideoaragatnaşyk ulgamy arkaly gepleşikler geçirildi. Türkmen tarapyndan Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary...

Telekeçiler : Nagt däl pullary nagt görnüşde çykdajy etmek

Türkmenistanyň Merkezi Bankynyň resmi web saýtynda neşir edilen Türkmenistanyň Merkezi bankynyň başlygynyň 2020-nji 18-nji iýunyndaky 162-iş belgili buýrugy bilen tassyklanylan we Türkmenistanyň Adalat ministrligi...

Türkmenistan: Koronawirusyň täze görnüşiniň pandemiýasy

Koronawirusyň täze görnüşiniň pandemiýasynyň dowam etmegi we halkara bileleşigi tarapyndan bu global ähmiýetli wehime garşy göreşmek boýunça durmuşa geçirilýän toplumlaýyn çäreler bilen baglylykda Türkmenistanyň...

Wirusa garşy derman serişdeleri satyn alynar

Türkmenistanyň Prezidentiniň «Saglyk» Döwlet maksatnamasyny, «Raýatlaryň saglygynyň goralmagy hakyndaky» Türkmenistanyň Kanunyny ýerine ýetirmek, ilatyň saglygyny berkitmek we ýokanç keselleriň öňüni almak boýunça geçirilýän işleri...
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -

KÖP OKALÝAN

TÜRKMENISTANYŇ DÖWLET ENERGETIKA INSTITUTY

2020/2021-nji okuw ýyly üçin hünärmenleri we bakalawrlary taýýarlamagyň aşakdaky ugurlary (hünärleri) boýunça talyplyga kabul edýändigini yglan edýär: Hünärmenleri taýýarlamagyň ugurlary (hünärleri): Elektro we ýylylyk energetikasy...

Amerikaly futbol ýyldyzynyň taryhy şertnamasy

“Kanzas-Siti Çifs” toparynyň türgeni Patrik Mahoums bilen täze şertnama baglaşyldy. Bu barada ABŞ-nyň Milli futbol ligasynyň resmi internet sahypasynda mälim edilýär. Täze şertnama laýyklykda, toparyň...

Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersitetine kabul edilşik

2020/2021-nji okuw ýyly üçin hünärmenleri we bakalawrlary taýýarlamagyň aşakdaky ugurlary (hünärleri) boýunça talyplyga kabul edýändigini yglan edýär: Hü­när­men­le­ri taý­ýar­la­ma­gyň ugur­la­ry (hü­när­leri): Ma­te­ma­ti­ka we...

Internetdäki moda görkezişleriniň uly ýitgisi

Koronawirus pandemiýasy moda görkezişlerine hem özüniň oňaýsyz täsirini ýetirýär. Ýylyň şu möwsüminde Fransiýanyň paýtagty Pariž şäherinde adatça, moda hepdelikleri geçirilýär.  Oňa dünýäniň dürli künjeginden...