TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

mekdep okuwçylary

25-nji maýda «Şowhunly konsert» geçiriler 

Şu ýylyň 25-nji maýynda sagat 19:00-da Türkmenistan kinokonsert merkezinde «Şowhunly konsert» geçirilýär. Aşgabat gününiň hem-de mekdep okuwçylarynyň iň soňky jaň dabarasy güni geçiriljek bu konsert...

Orta mekteplerde psiholog mugallym wezipesini girizmek

Dr.Döwran Orazgylyjov
Hormatly Prezidentimiz düýn geçiren iş maslahatynda mekdep okuwçylarynyň psihologik aýratynlyklary esasynda okuw-terbiýeçilik işlerini ýola goýmak maksady bilen, okuwçylarynyň sany 300-den geçýän orta mekdeplerde psiholog mugallymyň...

Sapakda öň hatarda oturmagyň okuwçylaryň başarnygyna täsiri

vepa
Birnäçe barlaglaryň netijelerine görä, synpda öň hatarda oturan okuwçylar köplenç derslerine ökde bolýarlar, yz setirlerde oturan okuwçylaryň bolsa derslerine gowy ýetişip bilmeýärler diýen düşünje bar....