MEDENIÝET

25-nji maýda «Şowhunly konsert» geçiriler 

Şu ýylyň 25-nji maýynda sagat 19:00-da Türkmenistan kinokonsert merkezinde «Şowhunly konsert» geçirilýär. Aşgabat gününiň hem-de mekdep okuwçylarynyň iň soňky jaň dabarasy güni geçiriljek bu konsert köp adamly bolmagyna garaşylýar. Pälwan Muhyýewiň alyp barmagynda geçiriljek konsertde Türkmenistanyň at gazanan artisti Eneş Rejebowa, zehinli aýdymçylar Eldar Ahmedow, Söhbet we Sapa Jumaýewler özleriniň ajaýyp şirin owaza ýugrulan aýdymlaryny ýerine ýetirerler.

Habarlaşmak üçin telefon belgiler: 49-26-58, +993-61-06-06-06.

Imo: +993-62-00-31-21

Ýene-de okaň

“Talyp gözeli – 2024” atly gözellik bäsleşiginiň institut tapgyry geçirildi

Ulag we kommunikasiýalar toplumynda zähmet çekýän gelin-gyzlaryň arasynda bäsleşik geçirilýär

Türkmenistanda “Azerbaýjan tagamlary we medeniýeti” atly çäre geçirildi

«Türkmen topragy-gadymy medeniýetleriň merkezi» atly halkara metbugat maslahaty geçiriler

«Talyp gözeli — 2024» atly gözellik bäsleşiginiň uniwersitet tapgyry geçirildi

“BAFTA” baýraklarynyň ýeňijileri belli boldy

Ata Watan Eserleri