TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Pälwan Muhyýew

Meşhur sungat işgärleri Ata Watan Türkmenistanda myhmançylykda

Baş Redaktor
“Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň www.atavatan-turkmenistan.com   saýty  häzirki güne çenli ýurdumyzyň medeniýet, sungat işgärleri bilen onlarça söhbetdeşlikleri gurap okyjylara ýetirdi. Bu habarymyzda şol söhbetdeşlikleriň ählisini jemläp...

Pälwan Muhyýew: — Alypbaryjy bolmak üçin…

Baş Redaktor
Birnäçe ýyl bäri alyp baryjylyk sungatynda ussatlygyny görkezip, toý dabaralarynyň joşguna, ajaýyp çykyşlara beslenmeginde mynasyp goşant goşup gelýän Türkmen döwlet medeniýet institutynyň medeni miras fakultetiniň...

25-nji maýda «Şowhunly konsert» geçiriler 

Şu ýylyň 25-nji maýynda sagat 19:00-da Türkmenistan kinokonsert merkezinde «Şowhunly konsert» geçirilýär. Aşgabat gününiň hem-de mekdep okuwçylarynyň iň soňky jaň dabarasy güni geçiriljek bu konsert...