TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

rus sanjymy

Traktorda “Sputnik-V” sanjymynyň suraty çekildi

Meýdanlarda traktory bilen uly göwrümli suratlar döredýän italýan suratkeşi Dario Gambarin, nobatdaky täze suratyny Russiýanyň “Sputnik-V” koronawirusa garşy sanjymyna bagyşlady. Ol mart aýynyň ortalarynda Italiýanyň...

Türkmenistan bilen Russiýanyň haryt dolanyşygy durnukly ösýär

Russiýa Federasiýasynyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi A.W.Blohin türkmen-rus gatnaşyklary hem-de Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň 25 ýyllygy mynasybetli metbugat brifingini geçirdi. Oňa ýurdumyzda işleýän...