TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

hemişelik Bitaraplygynyň 25 ýyllygy

Türkmenistan bilen Russiýanyň haryt dolanyşygy durnukly ösýär

Russiýa Federasiýasynyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi A.W.Blohin türkmen-rus gatnaşyklary hem-de Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň 25 ýyllygy mynasybetli metbugat brifingini geçirdi. Oňa ýurdumyzda işleýän...

Bitaraplyk baýramçylygy üçin günä geçişlik

Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň 25 ýyllygy mynasybetli jenaýat edendikleri üçin iş kesilenleriň günäsini geçmek babatda taýýarlanan resminama ýurdumyzyň Ministrler Kabinetiniň giňişleýin baýramçylyk mejlisinde ara alnyp maslahatlaşyldy....

Bitaraplyga bagyşlanan täze binalaryň açylyş dabaralary

Ata Watan Eserleri
Paýtagtymyzda Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň 25 ýyllygy mynasybetli gurlup ulanmaga berlen binalaryň açylyş dabaralary boldy. Şäheriň Büzmeýin etrabynyň çäginde 4 gatly ýaşaýyş jaýlarynyň 23-si, 2 gatly...

Halkara guramalary Bitaraplygyň orny hakyndaky Kararnamalary kabul etdiler

Ata Watan Eserleri
Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň 25 ýyllygynyň öňüsyrasynda Birleşen Milletler Guramasynyň Nýu-Ýorkda ýerleşýän ştab-kwartirasyndan hem-de Yslam Hyzmatdaşlyk Guramasynyň Jidda şäherinde (Saud Arabystany) ýerleşýän ştab-kwartirasyndan hoş habarlar gelip...

 Makron: Türkmenistan bilen gatnaşyklarymyz işjeň ösdürilýär

Fransiýa Respublikasynyň Prezidenti Emmanuel Makron hormatly Prezidentimizi ýurdumyzyň Garaşsyzlyk güni mynasybetli gutlady. Fransiýanyň Prezidenti öz gutlag hatynda ýurtlaryň arasyndaky gatnaşyklaryň syýasy, medeni we ykdysady ulgamlarda...

Türkmenistanyň gazananlary Tbiliside tanyşdyrylýar

Baş Redaktor
Türkmenistanyň mukaddes Garaşsyzlygynyň 29 ýyllygy hem-de hemişelik Bitaraplygynyň 25 ýyllygy mynasybetli Türkmenistanyň gazanýan üstünlikleriniň wideoşekilleri Gruziýanyň paýtagty Tbilisi şäheriniň köp ýerinde oturdylan uly monitorlarda görkezilýär....

Dubaý Türkmenistanyň nebitgaz göçme forumyna taýýar

Dr.Döwran Orazgylyjov
Üstümizdäki ýylda hemişelik Bitaraplygynyň 25 ýyllygyny belleýän Türkmenistan şanly sene mynasybetli ýurduň çäginde we daşary ýurtlarda köp sanly çäreleri gurnaýar. Nebitiň hem-de tebigy gazyň uly...