TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

ýurdumyzyň wekiliýeti 8-9-njy ýanwarda Eýran Yslam Respublikasynyň Tähran şäherinde gulluk iş saparynda bolar.

Türkmenistanyň wekiliýeti Eýranda saparda bolar

Ata Watan Eserleri
Şu gün geçirilen Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly geçirilen mejlisinde milli Liderimiz degişli Buýruga gol çekdi. Bu barada “Watan” habarlar gepleşiginde bellenildi. Resminama laýyklykda, ýurdumyzyň...