Tag : Häzirki wagta çenli dünýäniň iň meşhur ineternet sahypalaryndan biri bolan “Google” kompaniýasy bu ugurdaky tagtyny “TikTok” jemgyýetçilik toruna berdi.

TEHNOLOGIÝA

“Google” tagtyny “TikTok”-a berdi

Ata Watan Eserleri
Häzirki wagta çenli dünýäniň iň meşhur ineternet sahypalaryndan biri bolan “Google” kompaniýasy bu ugurdaky tagtyny “TikTok” jemgyýetçilik toruna berdi. 2021-nji ýyl boýunça “TikTok” jemgyýetçilik tory...