TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
SYÝAHATÇYLYK WE SAGLYK

Biletler Stambulda satylyp başlandy

Şu gün habar berşimiz ýaly, Türkmenistanyň “Türkmenistan” awiakompaniýasy Türkiýe Respublikasyna adaty uçar gatnawlaryny amala aşyrmaga başlaýar. Oktýabr aýynyň 5-inden Türkiýe Respublikasyna adaty gatnawlar ýola goýulýar.

Bu baradaky habarymyzdan soňra köp sanly sowallar gelip başlady. Şol sowallaryň biri hem biletler nireden almaly?

Şu gün Türkiýe Respublikasynyň Stambul şäherinde bu adaty uçar gatnawlary üçin biletler satylyp başlandy. Biletleri Stambul şäheriniň halkara howa menzilindäki “Türkmenistan” awiakompaniýasynyň kassalaryndan satyn almak bolar.

Biletiň bahasy barada aýdylanda bolsa, ekonom klasyň bahasy 403 ABŞ-nyň dollary, biznes klassyň bahays bolsa 753 ABŞ-nyň dollaryna deňdir.

Bu adaty halkara uçar gatnawlary barada has giňişleýin maglumaty biletleri satyn alan wagty sorap öwrenip bilersiňiz.

Alnan maglumatlar esasynda, şu ýylyň 5-nji oktýabryndan başlap, her hepdäniň duşenbe, çarşenbe, anna we ýekşenbe günleri adaty tertipde Stambul ugry boýunça halkara gatnawlar amala aşyrylar.

 

Ýene-de okaň

Maýmyn mama keseliniň ady üýtgedildi

Daşoguz welaýatyna syýahat otlusy guraldy

Ata Watan Eserleri

Hindistana barjak daşary ýurtlular üçin täze düzgünler

Teswirle