TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
SYÝAHATÇYLYK WE SAGLYK

Ýene bir ýörite uçar gatnawy: Türkmenbaşy-Stambul

Düýn saýtymyza Türkiýäniň “Türkhowaýollary” (THY) kompaniýasy tarapyndan  2021-nji ýylyň 23-nji Fewralynda Stambul-Türkmenabat-Stambul ugry boýunça ýörite uçar gatnawy amala aşyrandygy baradaky habary ýerleşdiripdik.

“Türkhowaýollary” kompaniýasynyň Aşgabat şäherindäki şahamçasy tarapyndan “Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň www.atavatan-turkmenistan.com   internet saýtyna gelip gowşan  täze maglumata görä, bu kompaniýa, bugün ýagny, 2021-nji ýylyň 24-nji Fewralynda Stambul-Türkmenbaşy-Stambul ugry boýunça ýörite gatnaw amala aşyrdy.

“Türkhowaýollary” kompaniýasynyň amala aşyrýan ýörite uçar  gatnawlary, şeýle hem kompaniýanyň amala aşyrýan  beýleki halkara uçar gatnawlary  barada anyk  maglumaty  şol kompaniýanyň  Aşgabat şäherindäki şahamçasyndan alyp biljekdigiňizi ýatlatýarys. (Atatürk köçesi 82, A7-A8 otagy/ “Berkarar” söwda-dynç alyş merkeziniň 1-nji gaty. Tel: 861 01 44 33).

Saýtymyza ýerleşdirilen halkara uçar gatnawlary baradaky we beýleki  habarlary gyzgyny bilen okamak üçin Atavatan Applikasiýasyny şu ýere basyp telefonyňyza ýükläp bilersiňiz!

Okap bilersiňiz

 

Meýlis Halbaýew: Ata pendi ömre çyrag

 

Stambul -Türkmenabat ugry boýunça ýörite uçar gatnawy

 

Türkmenistan Germaniýa bilen Hytaýyň arasynda ýük gatnawyny amala aşyrar

 

Atavatan Applikasiýasy täzelendi: Intellektual sahypamyz goşuldy

 

Ýene-de okaň

Ýaponiýaly işewürler : “Awaza” milli syýahatçylyk zolagy bilen gyzyklanýar

Baş Redaktor

Awaza :ýörite wiza tertibini işläp düzmek we girizmek meseleleri öwreniler

Baş Redaktor

THY-den Aşgabat ugry boýunça goşmaça ýörite uçar gatnawy

Teswirle