TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

“Ýeke özi öýde”

“Ýeke özi öýde” filminiň baş gahrymany indi ýeke däl

“Ýeke özi öýde” komediýa filminiň aktýor ýyldyzy Makoleý Kalkin ilkinji gezek kaka boldy. “Esquire” žurnalynyň habar bermegine görä, 40 ýaşly Kalkin bilen onuň 33 ýaşly...

Taryhda şu gün — 10-njy noýabr

Ata Watan Eserleri
Şu gün 10-njy noýabr, ýylyň 314-nji güni. Geliň, 10-njy noýabrda bolan taryhy wakalar, dünýä inenler we aradan çykanlar barada gysgaça maglumatlar bilen tanyş bolalyň. Taryhy...