TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

döwlet notariusy

Mirasa bolan hukuk hakynda şahadatnama

Dr.Döwran Orazgylyjov
“Notariat we notarial işi hakynda” Türkmenistanyň Kanunyna laýyklykda, miraslygyň ýüze çykan ýeri boýunça döwlet notariusy, Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda mirasdaryň mirasyň kabul edilmegi, mirasa bolan hukuk...