TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

6-34-37; Daşoguz şäheri — (+993322) 6-62-87

Täze ýylda – täze hyzmat

vepa
Eger-de täze ýylda awtoulag hyzmatlarynyň has-da ýokary hilli we medeniýetli bolmagyny arzuw edýän bolsaňyz, onda siziň arzuwuňyz eýýäm hasyl bolupdyr....