TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

6-07-04; Balkanabat şäheri — (+993222) 6-79-06

Täze ýylda – täze hyzmat

vepa
Eger-de täze ýylda awtoulag hyzmatlarynyň has-da ýokary hilli we medeniýetli bolmagyny arzuw edýän bolsaňyz, onda siziň arzuwuňyz eýýäm hasyl bolupdyr....