TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

5-60-12; Türkmenabat şäheri — (+993422) 6-29-01

Täze ýylda – täze hyzmat

vepa
Eger-de täze ýylda awtoulag hyzmatlarynyň has-da ýokary hilli we medeniýetli bolmagyny arzuw edýän bolsaňyz, onda siziň arzuwuňyz eýýäm hasyl bolupdyr....