Tag : Payhasly sozler

TESWIRLER

Bilim we nadanlyk hakynda

Baş Redaktor
Salam hormatly “Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň okyjylary! Türkmen atalar sözi sapagymyza hoş geldiňiz!  Türkmen Atalar Söziniň 4-nji sapagyna başlaýarys! Muhammet Geldiýewiň 1925-nji ýylda taýýarlan kitabyndaky...
TESWIRLER

Atalar sözi: Tikensiz gül bolmaz, zähersiz bal

Baş Redaktor
Türkmen Atalar Söziniň 3-nji Sapagy Salam hormatly “Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň okyjylary! Türkmen atalar sözi sapagymyza hoş geldiňiz! Atalar sözi sapagymyza dowam edýäris. Atalar sözine...
TESWIRLER

Atalar Sözi :Onlaýn sapak

Baş Redaktor
Salam hormatly “Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň okyjylary! Türkmen atalar sözi sapagymyza hoş geldiňiz!  Salamdan soňky sözümizi “Atalar sözi näme?” diýen sorag bilen başlamagymyz ýöne ýerden...
SIZDEN GELENLER

Ýüregime ýakyn bolan setirler

Baş Redaktor
Düzelmez akmak Bir akyldardan: –  Nähili akmagy düzelmez akmak saýyp bolar?- diýip sorapdyrlar. –  Şol bir ýerde iki gezek büdräni- diýip, ol jogap beripdir. Iň...